ลดความอ้วนด้วยบอลลูนกระเพาะอาหาร

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ในการทำหัตถการ ค่าแพทย์ราวด์ ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการทำหัตถการ
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าห้องพักห้องเดี่ยว (3 วัน 2 คืน)
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการรักษาอาการหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำหัตการหรือหลังจากทำหัตถการ
  • ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • ระยะเวลาตั้งแต่ 15 กันยายน 2566 – 30 มิถุนายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2234,2235

ลดความอ้วนด้วยบอลลูนกระเพาะอาหาร
จอง แพคเกจ / โปร
Share