วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101 แผนกกุมารเวช ต่อ 2415,2416

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
จอง แพคเกจ / โปร
Share