วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2234,2235

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ
จอง แพคเกจ / โปร
Share