ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (CYSTOSCOPE)

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (CYSTOSCOPE)
จอง แพคเกจ / โปร
Share