ผ่าตัดต้อกระจก (วิธีธรรมดา)

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และยาที่ใช้ในการผ่าตัด และค่าโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องพักเดี่ยว 1 คืน และค่าอาหาร
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าเลนส์แก้วตาเทียมชนิดธรรมดา
  • ราคาดังกล่าวรวมค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
  • ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจักษุ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2508,2510

ผ่าตัดต้อกระจก (วิธีธรรมดา)
จอง แพคเกจ / โปร
Share