ข้อแนะนำในการยืนทำงานเป็นเวลานาน

  1. ควรปรับระดับความสูงของพื้นหน้างานให้ อยู่บริเวณระดับข้อศอก
  2. หากพื้นหน้างานไม่สามารถปรับระดับความสูงได้ สำหรับคนที่มีรูปร่างสูงควรจัดท่าแท่นรองบนพื้นหน้างานเพื่อยกวางขึ้นงานให้สูงขึ้น
  3. สำหรับคนที่มีรูปร่างเตี้ยควรจัดทำยกพื้นให้ยื่นเพื่อให้มีความสูงเหมาทับงานที่ทำ
  4. ควรทำงานโดยให้แขนส่วนบนอยู่ข้างลำตัว ตัวตรงไม่บิดเอี้ยวตัว
  5. ควรจัดมีที่วางพักเท้า เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบดและสลับสับเปลี่ยนน้ำหนักในการยืนเป็นครั้งคราวจะสามารถช่วยลดความเครียดที่บริเวณหลังและขา
  6. ควรจัดให้มีแผ่นรองปูพื้นด้วยวัสดุที่มีความยึดหนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องยืนบนพื้นที่แข็งกระด้าง
  7. ควรสวมรองเท้าที่มีส้นเตี้ยเมื่อต้องยืนทำงาน
  8. ควรจัดให้มีเนื้อที่ว่างมากพอสำหรับขาและเข่าเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถท่าทางการทำงานในขณะยืนทำงานได้
  9. อุปกรณ์ที่ใช้บ่อยควรตั้งอยู่ในระยะประมาณ 20 ถึง 30 เซนติเมตรจากลำตัว เพื่อหลีกเสี่ยงการเอื้อม
  10. ควรจัดให้มีเท้าอี้หรือที่นั่งเพื่อให้ได้นั่งในระหว่างช่วงพัก