คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2213,2256

คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
จอง แพคเกจ / โปร
Share