อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2206,2207

อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม
จอง แพคเกจ / โปร
Share