មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព

មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងពិនិត្យសុខភាព

 • មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម មានមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាពក្នុងផ្ទះ និងក្រុមត្រួតពិនិត្យចល័តដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពការងារយ៉ាងមានប្រសិទ្ឌភាពដោយក្រុមថែទាំសុខភាពការងារដែលមានបទពិសោធន៍ផងដែរ។
 • បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែចាប់អារម្មណ៍លើការថែទាំសុខភាព ជាពិសេសការពិនិត្យសុខភាព ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតី ឬជំងឺដែលជាធម្មតាមិនបង្ហាញរោគសញ្ញានៅឡើយទេ។ វាអាចត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោម

         –      ជំងឺទូទៅ (General Disease) គឺជាជំងឺទូទៅដែលមិនទាក់ទងនឹងការងារ។ វាអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបដូចជា ទឹកនោមផ្អែម លើសឈាម គ្រុនផ្តាសាយជាដើម។

         –      ជំងឺដែលទាក់ទងនឹងការងារ (Work Related Disease) គឺជាជំងឺដែលមិនកើតដោយផ្ទាល់ពីការងារ។ ប៉ុន្តែការងារគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញឱ្យមានជំងឺ។ ឬអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាង

                នេះទៀត ដូចជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមពីការតានតឹងពីការងារ ឬជំងឺក្រពះពីការងារវេន ។ល។

        –      ជំងឺការងារ (Occupational Disease)  គឺជាជំងឺដែលបណ្តាលមកពីការប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារ ដូចជាការពុលសំណ ជំងឺស៊ីលីកូស៊ីស (silicosis) ដែលកើតពីការប៉ះពាល់នឹងធូលីថ្មជាដើម។

សេវាកម្មនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាព និងការងារ

1.  សេវាសុខភាព

 • ពិនិត្យសុខភាពមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការ

 • ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

 • ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

 • ពិនិត្យសុខភាពទៅសិក្សាក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស

 • ពិនិត្យសុខភាពដើម្បីជាជំនួយដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង

2. សេវាពិនិត្យសុខភាពតាមហានិភ័យសុខភាពការងារ

 •  កម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតនៅកន្លែងដែលមិនសូវមានខ្យល់អុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់

 •  កម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិករនាវា

 • កម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតនៅតំបន់ខ្ពស់ៗ

3. ពិនិត្យសុខភាពនៅនឹងកន្លែង

 •  ផ្តល់ការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ ទៅតាមសុខុមាលភាព និងហានិភ័យ

 •  ការពិនិត្យសុខភាពជាមួយឧបករណ៍សុខភាពការងារដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ

                 * ពិនិត្យមុខងារសួត

                 * ការពិនិត្យភ្នែក

                 * ការពិនិត្យការស្ដាប់លឺ

 •  សេវាចាក់វ៉ាកសាំងនៅនឹងកន្លែង

 • សេវាចុះអង្កេតគ្រឹះស្ថាន ដើម្បីស្វែងរកហានិភ័យនៃការងារដោយក្រុមគ្រូពេទ្យវិជ្ជាជីវៈ

 • សេវាពិនិត្យសុខភាពមុនពេលត្រលប់ចូលធ្វើការ (Return to work assessment)

សម្រាប់ការណាត់ជួប និងព័ត៌មានបន្ថែម

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព និងការងារ  ៖ ទូរស័ព្ទ 0-2032-2550 Ext. 3100, 3101

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត