មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកកុមារ

ផ្នែកពេទ្យកុមារ

     មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកុមារតាំងពីកំណើត រហូតដល់ឈានចូលវ័យជំទង់ (អាយុ 15 ឆ្នាំ) ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការការពារ និងការលើកកម្ពស់សុខភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺ។ គ្រូពេទ្យកុមារធ្វើការជាមួយសម្ភព ក្នុងការអប់រំម្តាយអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ពេលសម្រាលកូន និងក្រោយពេលសម្រាល ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងពេលសម្រាល ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គ្រូពេទ្យកុមារ  ចំពោះទារកទើបនឹងកើត។ ក្មេងៗត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការលូតលាស់ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការចាក់ថ្នាំបង្ការនៅនាយកដ្ឋានផ្នែកកុមារ ក្រោមការពិនិត្យរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ។

      ប្រសិនបើអាណាព្យាបាល ព្រួយបារម្ភអំពីកម្ពស់របស់ក្មេងៗ យើង​នឹង​មាន​គ្រូពេទ្យ​​កុមារ ឯកទេស​ខាងអរម៉ូន​ នឹងការលូតលាស់កុមារប្រចាំនៅនាយកដ្ឋានផ្នែក​កម្ពស់ នៅចាំពិនិត្យនឹងព្យាបាលជូនដល់កូនៗរបស់អស់លោកអ្នក។ ចំពោះ​កុមារ​ដែល​មាន​បញ្ហា​អា​ឡែ​ស៊ី ជំងឺ​បេះដូង ពួកយើងក៌មាន​គ្រូពេទ្យ​កុមារ​ពិនិត្យនឹងព្យាបាលផងដែរ​។ ក្នុងករណីដែលកុមារឈឺ យើងផ្តល់ជូនគ្រូពេទ្យកុមារទាំងពេញម៉ោងនឹងក្រៅម៉ោង ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

 

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

 នាយកដ្ឋានពេទ្យកុមារ ទូរស័ព្ទ 0-2032-2550 ext. 2417 – 2418

 នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍កុមារ Ext. 1875

 នាយកដ្ឋានកុមារល្អ (វ៉ាក់សាំង) ext. 1872 – 1873

 នាយកដ្ឋានគ្រុនក្តៅ ក្អក ឈឺបំពង់ក កុមារ លេខ 1895 – 1896

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

បក​ក្រោយ
Facebook
LIne