មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសើស្បែកនឹងកាំរស្មី

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត

សេវាកម្មប្រឆាំងភាពចាស់

  • ការប្រឹក្សាលើថ្នាំប្រឆាំងភាពចាស់ និងការស្តារសុខភាពរួមល្អប្រសើរឡើងវិញ (Integrative and regenerative medicine coaching and consultation)

  • ការពិនិត្យសុខភាពពិសេសក្នុងថ្នាំប្រឆាំងភាពចាស់ និងស្តារនីតិសម្បទា (Anti-aging and regenerative medicine laboratory investigations) 

  • ការចែកចាយអាហារបំប៉នដោយបុគ្គល (Personalized macronutrient, micronutrient supplements)

  • ការចាក់វីតាមីន សារធាតុរ៉ែ និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មតាមសរសៃឈាម ឬចាក់តាមសាច់ដុំ (Intravenous vitamin, mineral and antioxidant agents) 

  • ការកំចាត់លោហៈធ្ងន់ចេញពីរាងកាយ (Chelation for heavy metal)

  • ការប្រើឱសថជំនួស និងការបំពេញបន្ថែម (Alternative and integrative medicine)  រួមទាំងការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ (Acupuncture) 

  • ការព្យាបាលដោយឧបករណ៍ថាមពលដើម្បីសម្រស់ស្រស់ស្អាត (Laser and Energy devices for aesthetics)

  • ការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ នឹងវីតាមីនផ្សេងៗសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកស្បែក (Mesotherapy for anti-melanogenesis)

  • ការចាក់ថ្នាំ Botulinum toxin សម្រាប់ស្នាមជ្រួញ Botulinum toxin injection for wrinkle and facial design 

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

ផ្នែកសើស្បែកនឹងកាំរស្មី ទូរស័ព្ទ 0-2032-2550 បន្ត 2521,2522

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត

បក​ក្រោយ
Facebook
LIne