មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកអាលែកហ្សីនឹងសើស្បែក

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត

ផ្នែកអាលែកហ្សីនឹងសើស្បែក

មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម បើកទូលាយសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហា និងត្រូវការការថែទាំដែលទាក់ទងទៅនឹង

  • ជំងឺអាលែកហ្ស៊ី ត្រូវបានគេរកឃើញយ៉ាងច្រើនសព្វថ្ងៃនេះ។ ភាគច្រើនបណ្តាលមកពីធូលីដី សត្វល្អិត និងការបំពុលបរិយាកាស ហើយវាក៏មានភាពខុសគ្នានៃមូលហេតុ រោគសញ្ញា និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺផងដែរ។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុនៃរោគសញ្ញាឱ្យបានឆាប់ ដើម្បីអាចជួយជៀសវាងមូលហេតុនៃរោគសញ្ញាអាលែកហ្ស៊ីបាន។

  • ជំងឺអាលែកហ្ស៊ីខ្លួនឯង នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ រោគសញ្ញានៃការឈឺចាប់ត្រូវបានបង្កឡើងដោយប្រព័ន្ធសាច់ដុំ ឆ្អឹង និងសន្លាក់ ដោយរោគសញ្ញាមួយចំនួនអាចបណ្តាលមកពីជំងឺអាលែកហ្ស៊ីខ្លួនឯង ដូចជា ជំងឺអាលែកហ្ស៊ីខ្លួនឯង (Lupus), ជំងឺសន្លាក់រ៉ូម៉ាតយ (rheumatoid arthritis), ជំងឺសន្លាក់រាំរៃ ។  វាកើតឡើងដោយសារមូលហេតុជាច្រើន ហើយជួនកាល បណ្តាលឱ្យមានការឈឺចាប់ផងដែរ។ ថ្នាំដែលប្រើសំរាប់ព្យបាលមានច្រើនប្រភេទ ហើយថ្នាំនីមួយៗមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ  គ្នា ប្រសិនបើមិនបានត្រួតពិនិត្យឬប្រើថ្នាំត្រឹមត្រូវនោះទេ វាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ រហូតឈានដល់ការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតបានទៀតផង។  រាល់ពេលដែលធ្វើការព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវ វាអាចនាំឱ្យពិការ និងការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃសរីរាង្គនោះបានផងដែរ។ 

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

ផ្នែកអាលែកហ្សីនឹងសើស្បែក   : Tel. 0-2032-2550  Ext. 2224, 2225

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត