មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកវិទ្យុសកម្ម

ផ្នែកវិទ្យុសកម្ម

        ផ្នែកវិទ្យុសកម្ម មន្ទីរពេទ្យវិផារ៉ាម ផ្តល់សេវាកម្មវិនិច្ឆ័យដោយឧបករណ៍ទំនើប និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយទិន្នន័យវិទ្យុសកម្ម និងលទ្ធផលពិនិត្យត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធ  (PACS System) ដើម្បីបញ្ជូន និងទទួលទិន្នន័យតាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការតាមដានរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត និងការព្យាបាលអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទ្វេដង។

សេវាកម្មនៃនាយកដ្ឋានវិទ្យុសកម្មរោគវិនិច្ឆ័យ

  • MRI (ម៉ាស៊ីនថតរូបភាពអនុភាពម៉ាញេទិក) គឺជាឧបករណ៍រូបភាពអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើប អាចកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវនូវភាពមិនប្រក្រតី ហើយមានសុវត្ថិភាពពីវិទ្យុសកម្ម

  • CT SCAN (Computed tomography) គឺជាម៉ាស៊ីន X-Ray ដែលរួមបញ្ចូលជាមួយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលធ្វើឱ្យ ទិន្នន័យលំអិតនៅក្នុងការពិនិត្យខ្ពស់។ មានកម្មវិធីបង្កើតរូបភាព 3D ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

  • Digital Mammogram (ម៉ាស៊ីន X-ray ពិសេស) គឺជាម៉ាស៊ីន X-Ray សុដន់ឌីជីថល ដែលផ្តល់នូវព័ត៌មានលម្អិតច្បាស់លាស់ ហើយអាចកែតម្រូវរូបភាពបាន។ វាមាននាទីស្វែងរកភាពខុសប្រក្រតីនៃសុដន់នៅដំណាក់កាលដំបូង

  • អ៊ុលត្រាសោន (រលកសំឡេងប្រេកង់ខ្ពស់) គឺជាការប្រើប្រាស់រលកសំឡេងដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ ដើម្បីរកមើលភាពខុសប្រក្រតី នៃសរីរាង្គដូចជាពោះផ្នែកខាងលើ ពោះផ្នែកខាងក្រោម ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត និងការពិនិត្យសុខភាពគភ៌

  • BMD (Bone Density Monitor) គឺជាម៉ាស៊ីនបែប DBXA ប្រើសម្រាប់វាស់ដង់ស៊ីតេឆ្អឹង ដែលមាននាទីធ្វើឱ្យ រកឃើញភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។ កម្រិតវិទ្យុសកម្មទាបគឺសមរម្យសម្រាប់ស្ត្រីក្រោយអស់រដូវ និងវ័យចំណាស់

  • General x-ray (ម៉ាស៊ីនកាំរស្មីអ៊ិចទូទៅ) គឺជាការថតកាំរស្មីសម្រាប់សរីរាង្គដូចជាសួត និងឆ្អឹងខ្នង។ ដោយប្រើប្រព័ន្ធឌីជីថល នៅក្នុងការថត ធ្វើឱ្យរូបភាពមានព័ត៌មានលម្អិតខ្ពស់ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ហាមិនប្រក្រតីបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់

  • X-RAY Mobile Bus (ឡាន X-ray) គឺជាសេវាកម្មកាំរស្មីអ៊ិចខាងក្រៅ ។ វាជាការថតសួតដោយប្រើប្រព័ន្ធកាំរស្មីឌីជីថលដើម្បីរក្សាទុករូបភាព

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

ផ្នែកវិទ្យុសកម្ម   Tel. 0-2032-2550  Ext. 2115, 2117 (2120 ពេលយប់)

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត