ความรู้ทางการแพทย์

อันตราย Contact Lens ตาหวาน

อันตราย Contact Lens ตาหวาน

ขอเตือนว่ามีผู้ใช้คอนแท็คเลนส์ไมถูกต้องก่อให้เกิดผลเสียหลายอย่าง เช่น เจ็บตา ตาแดง ตาดำเป็นแผล ซึ่งนอกจากทรมานจากการเจ็บปวด เสียเงิน เสียเวลา มีผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นสูญเสียสายตาอย่างถาวร

อาหารสำหรับ..ผู้สูงอายุ

อาหารสำหรับ..ผู้สูงอายุ

วัยสูงอายุ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจสภาพร่างกายเสื่อมลงตามอายุขัย แต่บางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนวัยอันควร

โรคข้อเข่าเสื่อม  Osteoarthritis

โรคข้อเข่าเสื่อม Osteoarthritis

โรคข้อเข่าเสื่อม คือ ข้อเข่าที่มีความผิดปกติที่กระดูกผิวข้อและกระดูกบริเวณใกล้ข้อ มีการเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่างโครงสร้างชีวะเคมีและด้านชีวะพลศาสตร์

ภาวะการปรับตัวผิดปกติ/ภาวะเครียด  ADJUSTMENT DISORDER

ภาวะการปรับตัวผิดปกติ/ภาวะเครียด ADJUSTMENT DISORDER

ภาวะการปรับตัวผิดปกติ/ภาวะเครียด เกิดจาก ภาวะความกดดันที่มีสาเหตุชัดเจน ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ

ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียและการตาย Grief and Bereavement

ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียและการตาย Grief and Bereavement

ผู้ที่สูญเสียจะมีอาการหลักคล้ายอาการของโรคซึมเศร้า คือมี่อารมณ์เศร้า หงุดหงิด เบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าสังคม นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร นอกจากนี้อาจมีความรู้สึกผิด รู้สึกโกรธ ยอมรับความเป็นจริงของการสูญเสียไม่ได้

โรคนอนไม่หลับ INSOMNAI

โรคนอนไม่หลับ INSOMNAI

เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน ซึ่งปัญหาการนอนสามารถพบได้ในหลายรูปแบบ เช่น การนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นมากลางดึก หรือ หลับๆตื่นๆ

โรคไตเรื้อรัง CHRONIC KIDNEY DISEASE, CKD

โรคไตเรื้อรัง CHRONIC KIDNEY DISEASE, CKD

เป็นภาวะที่ไตไม่สามารถขับของเสียและน้ำที่มีอยู่เกินออกจากกระแสโลหิตได้ ของที่คั่งและของเหลวที่มีอยู่เกินทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

มารู้จักโรค SLE กันเถอะ SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

มารู้จักโรค SLE กันเถอะ SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

โรค SLE ส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิง อายุ 20-45 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 30 ปี ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายประมาณ 9-10 เท่า พบได้ในทุกเชื้อชาติ

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง (COLONOSCOPY)

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง (COLONOSCOPY)

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดทวารหนัก

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดทวารหนัก

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน และส่วนล่าง (GASTROSCOPE + COLONOSCOPE)

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน และส่วนล่าง (GASTROSCOPE + COLONOSCOPE)

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดต้อเนื้อ

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดต้อเนื้อ

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ