ความรู้ทางการแพทย์

VDO : การแปลผลตรวจค่าไตในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจค่าไตในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

VDO : การแปลผลตรวจระดับไขมันในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจระดับไขมันในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

VDO : คำบอกเล่าจากผู้ป่วย

VDO : คำบอกเล่าจากผู้ป่วย

ความประทับใจของผู้ป่วยที่มีต่อแพทย์,พยาบาลในโรงพยาบาล

VDO : การแปลผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

น้ำในหูไม่เท่ากัน

น้ำในหูไม่เท่ากัน

เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของหูชั้นใน ซึ่งหูชั้นในของคนเรามีเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวและการได้ยิน

5ภัยพึงระวัง... ในหน้าฝน

5ภัยพึงระวัง... ในหน้าฝน

ด้วยความปรารถนาดีจาก... โรงพยาบาลวิภาราม