Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/vibharam/domains/vibharam.com/public_html/knowledge.php on line 130

ความรู้ทางการแพทย์

ท่าบริหารคอ : NECK EXERCISES

ท่าบริหารคอ : NECK EXERCISES

การทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรืองานที่ต้องแบกของหนักเป็นประจำ จนทำให้มีอาการตึงปวดคอ ต้องลองบริหารกล้ามเนื้อคอด้วยตัวเองดูบ้าง

บริหารแขนและมือ : UPPER LIMB EXERCISES

บริหารแขนและมือ : UPPER LIMB EXERCISES

การใช้งานมือในลักษณะเกร็งอยู่นานๆ หรือใช้มือทำงานอยู่ท่าเดิมนานๆ เป็นประจำ อาจทำให้มีอาการปวดแขนและมือได้ มาดู ท่าบริหารแขนและมือกัน

การบริหารขาและปลายเท้า : LOWER  LIMB EXERCISES

การบริหารขาและปลายเท้า : LOWER LIMB EXERCISES

การยืนอยู่นานๆ เป็นประจำ อาจทำให้มีอาการปวดขาและเท้าได้ มาดู ท่าบริหารขาและปลายเท้ากัน

ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย

ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรอลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายวัสดุ

สมาร์ทโฟน กับ สายตา...

สมาร์ทโฟน กับ สายตา...

เนื่องจากปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์,สมาร์ทโฟน และแท๊บเล็ต เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

5 ปัญหาสุขภาพช่องปาก...

5 ปัญหาสุขภาพช่องปาก...

ปัญหาสุขภาพช่องปากยอดฮิดของคนทำงาน เราควรดูแลสุขภาพฟันประจำทุก 6 เดือน เพื่อตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ