ความรู้ทางการแพทย์

เบาหวานกับการถือศีลอด

เบาหวานกับการถือศีลอด

โรคเบาหวานเมื่อไม่สบายควรดูแลตัวเองอย่างไร

โรคเบาหวานเมื่อไม่สบายควรดูแลตัวเองอย่างไร

ยารักษาโรคเบาหวานและการกินยา ฉีดยาเบาหวาน

ยารักษาโรคเบาหวานและการกินยา ฉีดยาเบาหวาน

การออกกําลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การออกกําลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การดูแลรักษาเท้าและตรวจเท้า

การดูแลรักษาเท้าและตรวจเท้า

การดูแลเรื่องเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นสำคัญอย่างยิ่ง

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ปัญหาอาการปวดหลัง ชา ปวดร้าวลงแขนหรือขา สัญญาณเตือนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปรึกษาแพทย์เฉพาะ...ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ