Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/vibharam/domains/vibharam.com/public_html/knowledge.php on line 130

ความรู้ทางการแพทย์

5 ความแตกต่างระหว่างภูมิแพ้กับหวัด

5 ความแตกต่างระหว่างภูมิแพ้กับหวัด

เด็กที่มีอาการของหวัดบ่อยๆหรือเป็นมานานไม่จำเป็นจะต้องเป็นภูมิแพ้เสมอไป โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆจะต้องระวังการติดเชื้อมากที่สุด

ประจำเดือน ของคุณปกติดีไหม?

ประจำเดือน ของคุณปกติดีไหม?

อาการปวดท้องขณะมีประจำเดือน พบได้ประมาณร้อยละ 71 ของผู้หญิงในวัยที่มีประจำเดือน ส่วนใหญ่จะปวดไม่มากและสามารถทำงานได้ตามปกติ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจปวดรุนแรงจนต้องพักงาน

ทำอย่างไรเมื่อลูกติดเกมส์

ทำอย่างไรเมื่อลูกติดเกมส์

ต้องฝึกให้เด็กควบคุมตนเองได้ ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็ก ด้วยวิธีการต่อไปนี้

โรคหลอดเลือดสมอง ภัยสุขภาพใกล้ตัว

โรคหลอดเลือดสมอง ภัยสุขภาพใกล้ตัว

หรือที่คนทั่วไปอาจใช้คำว่า อัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประชากรไทย ก่อให้เกิดความพิการและส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศ

ออฟฟิศ ซินโดรม!

ออฟฟิศ ซินโดรม!

ปวดคอ ไหล่ หลัง อันเนื่องจากการทำงานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์และไอทีทั้งหลายที่ต้องอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันทำให้เกิดความทุกข์ ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวัน

คิดถึงงานอาชีวอนามัย... ไว้ใจเครือ วิภาราม

คิดถึงงานอาชีวอนามัย... ไว้ใจเครือ วิภาราม

ปัจจัยกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นการคัดกรองความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะป่วยเป็นโรค โดยอาจเป็นโรคทั่วๆไป หรือเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน