ความรู้ทางการแพทย์

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดกระดูกมือหรือกระดูกเท้าหัก

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดกระดูกมือหรือกระดูกเท้าหัก

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดฝีที่เต้านม

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดฝีที่เต้านม

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดทำหมันหญิง

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดทำหมันหญิง

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

คำแนะนำ หลังการขูดมดลูก

คำแนะนำ หลังการขูดมดลูก

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ท่าบริหารและยืดกล้ามเนื้อหลัง

ท่าบริหารและยืดกล้ามเนื้อหลัง

อาการปวดหลัง สามารถบรรเทาได้ด้วยท่าบริหารร่างกาย และการยืดกล้ามเนื้อหลัง

การเจาะน้ำคร่ำในสตรีตั้งครรภ์ (Amniocentesis)

การเจาะน้ำคร่ำในสตรีตั้งครรภ์ (Amniocentesis)

การเจาะน้ำคร่ำ เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้เพื่อตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์

โรคอีสุกอีใส (Chickenpox)

โรคอีสุกอีใส (Chickenpox)

อีสุกอีใสมักเป็นในเด็ก โดยมากพบในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี รองมาเป็นเด็กอายุ 1-4 ปี ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

หูด (WARTS)

หูด (WARTS)

หูดเป็นการติดเชื้อไวรัสเข้าโดยทางบาดแผลที่ผิวหนัง ไม่ใช่มะเร็งผิวหนัง

เบาหวานกับเหงือกอักเสบ

เบาหวานกับเหงือกอักเสบ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะเหงือกอักเสบที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป