ความรู้ทางการแพทย์

โรคเก๊าท์ GOUT

โรคเก๊าท์ GOUT

เป็นโรคข้อเท้าอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งมีสาเหตุจากการที่ร่างกายมีกรดยูริคสะสมอยู่ตามข้อมาก ทำให้เกิดอาการอักเสบ

เบาหวานและการออกกำลังกาย

เบาหวานและการออกกำลังกาย

คนที่เป็นเบาหวานอย่านั่งๆ นอนๆ หรืออยู่เฉยๆ ควรออกกำลังกายหรือออกแรกทำงานให้ได้เหงื่อเป็นประจำ

ติด..สุรา

ติด..สุรา

องค์การอนามัยโลกได้ให้คำนิยามของโรคติดสุราไว้ว่า หมายถึงภาวะที่ผู้ดื่มสุรา รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหลักอื่นๆ เช่น เบียร์ วิสกี้ ไวน์ ฯลฯ

คู่มือสำหรับผู้ป่วยที่รับการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ

คู่มือสำหรับผู้ป่วยที่รับการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ

การตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจเป็นการตรวจวินิจฉัยโรคระบบหลอดเลือด โดยการสอดสายสวนขนาดเล็กผ่านผิวหนังบริเวณข้อมือหรือขาหนีบเข้าไปในหลอดเลือดเพื่อดูการไหลเวียนของเลือด

คู่มือแนะนำสำหรับคนป่วยโรคไต

คู่มือแนะนำสำหรับคนป่วยโรคไต

ไต คืออะไร ? ไตเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายถั่วขนาดเท่ากำปั้น อยู่บริเวณบั้นเอวทั้ง 2 ข้าง

ไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกัน

ไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกัน

ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีหลายสายพันธ์ุ และมีสายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยทั่วไปมักจะระบาดในฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง เป็นการส่องเพื่อดูลักษณะของลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) หรือลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Sigmoidoscopy)

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น คือการใช้กล้องส่องผ่านทางปากสู่ทางเดินอาหารเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคทางเดินอาหาร ตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น

การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเทคโนโลยี ABI

การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเทคโนโลยี ABI

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis)

การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง

การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง

การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง เพื่อติดตามผลการรักษาเบาหวาน

การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยการใช้บอลลูน

การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยการใช้บอลลูน

ปัจจุบันโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ ( Coronary Artery Disease, CAD ) เป็นโรคหัวใจที่ที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหัวใจ

อันตราย Contact Lens ตาหวาน

อันตราย Contact Lens ตาหวาน

ขอเตือนว่ามีผู้ใช้คอนแท็คเลนส์ไมถูกต้องก่อให้เกิดผลเสียหลายอย่าง เช่น เจ็บตา ตาแดง ตาดำเป็นแผล ซึ่งนอกจากทรมานจากการเจ็บปวด เสียเงิน เสียเวลา มีผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นสูญเสียสายตาอย่างถาวร