ความรู้เรื่องสุขภาพ

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง (COLONOSCOPY)

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง (COLONOSCOPY)

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โทร.064-587-3580

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดทวารหนัก

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดทวารหนัก

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โทร.064-587-3580

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน และส่วนล่าง (GASTROSCOPE + COLONOSCOPE)

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน และส่วนล่าง (GASTROSCOPE + COLONOSCOPE)

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โทร.064-587-3580

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดต้อเนื้อ

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดต้อเนื้อ

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โทร.064-587-3580

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดถุงน้ำอัณฑะ

คำแนะนำ หลังการผ่าตัดถุงน้ำอัณฑะ

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โทร.064-587-3580

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (Esophagogastroduodenoscopy)

คำแนะนำ หลังการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (Esophagogastroduodenoscopy)

ศูนย์ประสานงานบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โทร.064-587-3580