ความรู้ทางการแพทย์

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

การหายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และให้ผู้ป่วยทำให้ได้ก่อนการผ่าตัด

อาการปวดคอ

อาการปวดคอ

เป็นอาการที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วย ส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดคออาจร้าวไปหัวไหล่, แขน หรือสะบัก ตรวจร่างกายพบจุดกดเจ็บ, กล้ามเนื้อตึง การเคลื่อนไหวลดลง

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากได้รับความสนใจจากสื่อน้อยกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆ แต่มะเร็งชนิดนี้กลับพบมากเป็นอันดับต้นๆ ในบรรดาโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายทั่วโลก

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

"ปัญหาอาการปวดหลัง ชา หรือปวดร้าวไปที่แขนหรือขา"

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยข้อมูลภาพถ่ายรังสีและผลการตรวจจะถูกเก็บในระบบคอมพิวเตอร์

การตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก

การตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก

เป็นการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูกด้วยเทคนิค Dual Energy X-ray Absorptiometry scanner (DEXA scanner) ที่มีความแม่นยำสูง และปริมาณรังสีน้อย

การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ

การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ

เป็นการตรวจโดยใช้เครื่อง CT SCAN สร้างภาพแบบ 3 มิติ โดยใช้รังสี (X-ray) ผสานระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทำให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดสูง

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม

เป็นการตรวจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล ทำให้ได้ภาพของเต้านมที่มีความละเอียดสูง

การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป

การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป

เป็นการตรวจโดยใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด กระดูกสันหลัง โดยใช้ระบบดิจิทัลในการบันทึกภาพ ทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูง

การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ใช้ตรวจระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูงและคลื่นความถี่สูงในการสร้างแบบ 3 มิติ

การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ เช่น ช่องท้องส่วนบน ช่องท้องส่วนล่าง เต้านม ต่อมไทรอยด์ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ปัจจุบันทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยนรีเวชด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องแทนการผ่าตัดเปิดแผลขนาดใหญ่ทางหน้าท้อง