กระจกตาติดเชื้ออันตรายจากคอนแทคเลนส์

คอนแทคเลนส์ (contact Lens) เป็นวัสดุมีลักษณะใส สำหรับใส่ครอบบริเวณกระจกตาดำ เพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ 3 ด้าน

 • แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง (เช่นเดียวกับการใช้แว่นตา)
 • รักษาโรคของกระจกตาบางโรค เช่น กระจกตาทะลุ กระจกตาเป็นแผล หรือกระจกตานูนผิดปกติ (keratoconus)
 • ความสวยงาม (cosmetic contact lens) เช่น คอนแทคเลนส์สี และคอนแทคเลนส์ตาโต

รู้ได้อย่างไรว่า… ติดเชื้อจากคอนแทคเลนส์?

เริ่มต้นจากมีอาการคัน ระคายเคือง หรือมีน้ำตาไหล ต่อมามีอาการตาแดง ปวดตา ตามัว น้ำตาไหล มองสู้แสงไม่ได้ มีขี้ตา เปลือกตาบวม อาจเห็นจุดสีขาวอยู่บนกระจกตาได้ ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์และหากมีอาการต่างๆเหล่านี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าจะติดเชื้อจากคอนแทคเลนส์หากไม่รักษาตั้งแต่เริ่มตัน จุดขาวที่เกิดขึ้นจะลุกลามเป็นหนองสีขาวในช่องหน้าลูกตา ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆที่ดวงตา เช่น กระจกตาทะลุ ต้อหิน ต้อกระจก ไปจนถึงสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้

อันตรายที่อาจเกิดจากคอนแทคเลนส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ทั่วไป คือ อาจทำให้กระจกตาอักเสบเป็นหนอง จากการใช้คอนแทคเลนส์ ผิดวิธี ไม่รักษาความสะอาด หรือใส่คอนแทคเลนส์นอน จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่บริเวณกระจกตาอาจทำให้เกิดปัญหาถึงขั้นตาบอดได้นอกจากนั้น การใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ที่เปลือกตา (Giantpapilla conjunctivitis) ทำให้มีอาการเคืองตา ตาแตงไม่สบายตา และใส่คอนแทคเลนส์ได้ไม่ทน จนกระทั่งไม่สามารถใส่ได้ในที่สุด
 2. เกิดจากการใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น เนื่องจากคอนแทคเลนส์แฟชั่นมีขายกันแพร่หลายทั่วไปมีหลากหลายราคา อาจไม่มีการควบคุมทั้งคุณภาพ วัสดุและราคา บางกรณีอาจเกิดอาการดวงตาแพ้ต่อวัสดุที่ทำคอนแทคเลนส์ หรือสีที่นำมาระบายบนผิวคอนแทคเลนส์ได้ ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะใช้คอนแทคเลนส์แฟชั่น จึงควรเลือกซื้อชนิดและแหล่งซื้อคอนแทคเลนส์ที่น่าเชื่อถือ และใช้เฉพาะกรณีจำเป็น ศึกษาและดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้อง รวมทั้งใส่ในระยะเวลาที่น้อยที่สุดเมื่อหมดความจำเป็นให้ถอดออกทันที และห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด

ป้องกันการติดเชื้อ จากคอนแทคเลนส์ได้อย่างไร ?

 • การป้องกันการติดเชื้อจากคอนแทคเลนส์สามารถทำไต้โดยใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกวิธี และรักษา
 • ความสะอาดของตอนแทคเลนส์
 • ใส่คอนแทคเลนส์เมื่อจำเป็นและอยู่ในความดูแลของจักษุแพทย์
 • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสคอนแทคเลนส์และตวงตา
 • ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ทุกครั้ง
 • ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ขณะนอนหลับและขณะว่ายน้ำ
 • ไมใช้น้ำประปา น้ำบาตาล น้ำเกลือที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อในการทำความสะอาด
 • ไม่ใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น
 • ไมใช้ต่อเนื่องนานเกิน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน รวมถึงเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ตามระยะเวลาที่กำหนด