ท่าบริหารแขนและมือ (UPPER LIMB EXERCISE)

ท่าที่ 1

 1. เลื่อนแขนซ้ายไปที่ด้านหลังศีรษะ ค่อยๆ ใช้แขนขวา ดึงศอกซ้ายไปที่ด้านขวาค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นค่อยๆ ผ่อนคลาย
 2. ทำซ้ำท่าเดิมที่แขนข้างขวา
 3. ทำซ้ำท่าทั้งหมด 5 sอบ

ท่าที่ 2

 1. กางและเหยียดนิ้วออกเท่าที่จะทำได้ ค้างไว้ 5 ถึง 10 วินาที
 2. ค่อยๆ คลายมือออก
 3. กำมือให้แน่น ค้างไว้ 5 ถึง 10 วินาที
 4. ทำซ้ำท่าทั้งหมด 5 รอบ

ท่าที่ 3

 1. ยืดแขนขวาออกไปด้านหน้า พลิกข้อมือขึ้นให้ฝ่ามืออกจากลำตัว ใช้มือซ้ายดึงมือขวาเข้าหาลำตัว
 2. ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นค่อยๆ ผ่อนคลาย
 3. พลิกข้อมือคว่ำลงให้ฝ่ามือหันเข้าหาลำตัว ค่อยๆใช้มือซ้ายดึงมือขวาเข้าหาลำตัวค้างไว้ 5 วินาที
 4. ทำซ้ำท่าเดิมในมืออีกข้าง
 5. ทำซ้ำแบบเดิม 5 รอบ

ท่าที่ 4

 1. ประกบนิ้วมือทั้งสองข้างประสานกัน
 2. เหยียดนิ้วมือระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชีโดยให้ทุกนิ้วด้านกันและชิดกันให้มากที่สุดค้างไว้ 5 วินาที
 3. ทำซ้ำ 5 sอบ

ท่าที่ 5

 1. หมุนนิ้วหัวแม่มือไปในทิศทางเดียวกัน 10 ครั้ง จากนั้นหมุนไปอีกฝั่ง 10 ครั้ง
 2. ท่าท่าเดิมในมืออีกข้าง