ติดต่อหน่วยงานบริการ

ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล

1. แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department)

 • 0-2032-2550 ต่อ 2113, 2114
 • ** กรณีฉุกเฉิน โทร. 0-2722-2525

2. ศูนย์อายุรกรรม (Internal Medical Center)

 • ศูนย์โรคหัวใจ, โรคไต, โรคภูมิแพ้และไขข้อ, โรคระบบทางเดินอาหาร,
  โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, โรคโลหิตวิทยา, โรคระบบประสาทวิทยา
 • 0-2032-2550 ต่อ 2224, 2225

3. ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Health Check-up)

 • 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101

4. แผนกโรคหู คอ จมูก (Ear Nose Throat Department)

 • 0-2032-2550 ต่อ 2511,2512

5. แผนกจักษุ (Eye Department)

 • 0-2032-2550 ต่อ 2508,2510

6. แผนกผิวหนัง (Skin Department)

 • 0-2032-2550 ต่อ 2521,2522

7. ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Surgical and Orthopedic Center)

8. ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center)

 • 0-2032-2550 ต่อ 2206, 2207
 • 0-2032-2550 ต่อ 2149 ,2150

9. แผนกกุมารเวช (Pediatric Department)

 • 0-2032-2550 ต่อ 5047, 5048

10. แผนกสูติ – นรีเวช (Obstetrical & Gynecologe Department)

 • 0-2032-2550 ต่อ 5010, 5011

11. แผนกเภสัชกรรม (ปรึกษาปัญหาการใช้ยา) เวลาทำการ 08.00-20.00 น.

 • 0-2032-2550 ต่อ 2323
 • ** นอกเวลาทำการ กรุณากด 0 เพื่อติดต่อ Operator (โอเปอเรเตอร์)

12. แผนกกายภาพบำบัด (Physical Therapy & Rehabilitation)

 • 0-2032-2550 ต่อ 2824, 2826

13. แผนกห้องคลอด

 • 0-2032-2550 ต่อ 5056,5057

14. Nursery หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิด

 • 0-2032-2550 ต่อ 5074, 5075

15. แผนกผิวพรรณและเลเซอร์

 • 0-2032-2550 ต่อ 2521,2522

ฝ่ายสนับสนุน

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)

 • 0-2032-2550 ต่อ 3113

แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission)

 • 0-2032-2550 ต่อ 2010, 2165

แผนกการตลาด (Marketing)

 • 0-2032-2550 ต่อ 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066
 • ** เฉพาะเวลาทำการ 08.00 -17.00 น.**

ติดต่อแผนกอื่นๆ (Other) นอกเหนือจากที่ระบุ กรุณา กด 0 เพื่อติดต่อ Operator (โอเปอเรเตอร์)

 • หมายเหตุ : กรณีมีข้อสงสัย หรือแนะนำข้อมูลการให้บริการ กรุณาติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -20.00 น.**