การดูแลรักษาเท้าและตรวจเท้า

การดูแลรักษาเท้าและตรวจเท้า

การดูแลเรื่องเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ป่วยที่อาจมีแผลที่เท้าแผลจะหายช้ากว่าปกติ และหากดูแลรักษาไม่ดีอาจถูกตัดขาได้ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเท้า จึง มีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังนี้

 1. พยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. สำรวจเท้าอย่างละเอียดทุกวันโยเฉพาะซอกระหว่างนิ้วเท้า
 3. ทำความสะอาดเท้าทุกวันและเช็คเท้าให้แห้งทันที่
 4. หากมีปัญหาเรื่องสายตาควรให้ญาติหรือคนใกล้ชิดตรวจเท้าและรองเท้าทุกวัน
 5. หากผิวแห้งควรใช้ครีมทาบางๆแต่ไม่ควรทาบริเวณซอกระหว่างนิ้วเท้า
 6. ตรวจดูรองเท้าทั้งภายในหรือภายนอกก่อนใส่ทุกครั้ง
 7. ควรเลือกใส่รองเท้าที่พอดี ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับรูปเท้า
 8. หากจะเป็นต้องแช่เท้าในน้ำอุ่นควรใช้ข้อศอกจุ่มในน้ำอุ่นเพื่อวัดระดับความร้อนก่อนแช่เท้าทุกครั้ง
 9. หากมีอาการเท้าเย็นในเวลากลางคืนควรแก้ไขโดยการสวมถุงเท้า ห้ามใช้กระเป๋าน้ำร้อน
 10. ไปพบแพทย์ตามเวลานัดอย่างสม่ำเสมอและหากพบเท้ามีปัญหาแม้เพียงเล็กน้อย

ข้อห้ามปฏิบัติ

 • ห้ามสูบบุหรี่ และห้ามแช่เท้าในน้ำนานๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดา
 • ห้ามตัดเล็บลึกถึงจมูกเล็บ ควรตัดตามแนวขอบเล็บเท่านั้น
 • หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่า และห้ามเดินเท้าเปล่าบนพื้นร้อน เช่น หาดทราย หรือพื้นซีเมนต์
 • ห้ามใส่ร้องเท้าแตะประเภทที่คีบระหว่างนิ้วเท้า