ข้อแนะนำในการนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์

  1. จอภาพอยู่ในระดับสายตา หรือต่ำกว่าไม่เกิน 20 องศา (ขอบบนของจออยู่ในระดับสายตา)
  2. ระยะหว่าตาและจอภาพควรอยู่ระหว่าง 40-60 CM
  3. คีย์บอร์ดอยู่ในแนวระดับข้อศอก ข้อศอกเป็นมุมฉาก
  4. ไม่ปิดหรือโก่งข้อมือขณะใช้เมาส์และคีย์บอร์ด
  5. หลังและคอตั้งตรง
  6. ข้อเข่างอใกล้เคียงมุมฉาก
  7. เท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นพอดี ถ้าไม่พอดีควรจัดให้มีที่รองเท้า
  8. ปรับแสงสว่างให้เหมาะสม
  9. จัดเวลาพัก อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมงเพื่อผ่อนคลายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ