เบาหวานกับการถือศีลอด

    การถือศีลอด คือ การละเว้นจากการรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ รวมถึงยารักษาโรค โดยปกติแล้วผู้เป็นเบาหวานจะได้รับการยกเว้นการถือศีลอดได้เนื่องจากการถือศีลอดเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะร่างกายขาดน้ำ และภาวะเลือดเป็นกรด

ข้อควรปฏิบัติในช่วงถือศีลอด

อาหาร

 • รับประทานอาหารให้มีปริมาณแคลอรีที่เหมาะสม (มื้อหลังอาทิตย์ตกและมื้อก่อนรุ่นเช้า)และอาจเพิ่มอาหารว่าง 1-2 มื้อหากจำเป็น
 • ดื่มน้ำเปล่าให้มากในช่วงเวลาที่รับประทานอาหารได้ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและเครื่องดื่มรสหวาน รวมทั้งขนมหวาน

เป็นตัวอย่างในการจัดมื้ออาหารแต่ละมื้อ

 1. นมพร่องมันเนย 1 แก้ว
 2. ข้าวแป้ง 4 ทัพพี
 3. ผัก 1-2 ทัพพี
 4. ผลไม้ 1 ส่วน
 5. เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ 8 ช้อนโต๊ะ
 6. ถั่วเมล็ดแห้ง 1 ทัพพี
 7. น้ำมัน 2 ช้อนชา
 8. อินทผาลัม 1-2 ผล

เลือกกินอาหารที่มีไฟเบอร์มาก, มีน้ำตาลน้อย เจาะน้ำตาลในเลือก 1-2 ครั้งต่อวันหรือมากครั้งขึ้นไปในผู้ป่วยมีความเสี่ยงและตรวจเมื่อมีอาการ หากเกิดภาวะน้ำตาลสูงกว่า 300 หรือต่ำกว่า 70 จำเป็นต้องหยุดการอดอาหารแก้ไขภาวะนั้นก่อน

คำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่จะถือศีลอด

 • ปรึกษาแพทย์
 • ฝึกการถือศีลอดช่วงเดือนอุซะบานก่อน
 • เปลี่ยนยาชนิดออกฤทธิ์นานเป็นยาชนิดฤทธิ์สั้นภายใต้คำแนะนำของแพทย์
 • ยาเบาหวานมื้อเช้าและเที่ยงแนะนำให้เลื่อนเป็นมื้อหลังอาหารเย็นหลังเปิดบวช (If tar)
 • ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติ

ผู้เป็นเบาหวานที่ไม่ถือศีลอด ดังนี้

 • ผู้ให้นมบุตร
 • ผู้มีภาวะเลือดเป็นกรดสับสนจากระดับน้ำตาลสูงในเลือดภายใน 3 เดือนก่อนการถือศีล
 • ผู้ที่มีมีประวัติน้ำตาลในเลือดต่ำบ่อย
 • ผู้ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือผู้ที่ใช้ยาฉีดอินซูลินเป็นประจำ
 • ผู้ป่วยไตวาย ระยะที่ 3 ขึ้นไป
 • ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมในระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • เลือดออกทางเดินอาหาร แผลที่กระเพาะอาหาร
 • โรคลมชักที่ยังไม่สงบ
 • โรคไมเกรนที่กำเริบบ่อย
 • มีประวัติน้ำตาลเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากๆ
 • ผู้ที่ใช้แรงงานหนัก
 • ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคร่วมมาก
 • ผู้ป่วยที่มีการใช้ยาที่มีผลต่อจิตประสาท