โรคเบาหวานเมื่อไม่สบายควรดูแลตัวเองอย่างไร

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อไม่สบายจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลโดยทั่วไประดับน้ำตาลจะสูงแม้ว่าจะรับประทานอาหารไม่ได้ การที่น้ำตาลในเลือดสูง จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่สบายจะด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดโรคติดเชื้อก็จะเกิดความเครียดแก่ผู้ป่วยซึ่งมีผลต่อระดับน้ำตาลและความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายและผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีโรคแทรกช้อนอยู่แล้ว

 • หากรับประทานอาหารปกติไม่ได้ ให้รับประทานซุป น้ำผลไม้ ขนมปัง
 • ให้แจ้งแพทย์ที่ดูแลว่าท่านป่วย
 • ให้รับประทานอาหารเหมือนเดิม หากรับประทานอาหารตามปกติไม่ได้ ให้เปลี่ยนประเภทของอาหารโดยใช้ตารางอาหารเปลี่ยนโดยที่ได้พลังงานอาหารและสารอาหารคงเดิม
 • ให้ดื่มน้ำ 1/5 – 3 /4 แก้ว ทุก 1 ชม.
 • ให้ตรวจน้ำตาลในเลือดทุก 4 ชม. หากน้ำตาลในเลือด มากกว่า 240 มก.% ให้ตรวจหา
  คีโตนในปัสสาวะ
 • ให้ชั่งน้ำหนักทุกวัน น้ำหนักลดในขณะที่รับประทานอาหารได้แสดงน้ำตาลในเลือดสูงและให้ตรวจหาคีโตนในปัสสาวะ
 • วัดอุณหภูมิวันละ 2 ครั้งเช้า – เย็น เพื่อตรวจว่ามีไข้จริงหรือไม่

หลังจากจดบันทึกลองดูซิว่ามีอาการดังข้างล่างหรือไม่ หากมีอาการดังข้างล่างควรจะมาพบแพทยืเมื่อมีอาการต่อไปนี้

 1. ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เลยเป็นเวลามากกว่า 6 ชม.
 2. มีอาการท้องร่วงอย่างรุ่นแรง
 3. น้ำหนักลดลง 2 กิโลกรัม
 4. อุณหภูมิมากกว่า 38 องศาเซลเซียส
 5. น้ำตาลในเลือดน้อยกว่า 70 มก.% 2 ครั้งติดกัน
 6. ตรวจพบคีโตนในปัสสาวะจำนวนมากกว่า 2+ , 3+
 7. ซึมลง
 8. อาเจียนบ่อย