โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งตับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

booking

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งตับ

Share
နောက်သို့
Facebook
LIne