ตรวจเช็คความเสี่ยงไทรอยด์

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2224,2225

ตรวจเช็คความเสี่ยงไทรอยด์
จอง แพคเกจ / โปร
Share