ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นไขว้หน้า (ACL reconstruction)

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นไขว้หน้า (ACL reconstruction)
จอง แพคเกจ / โปร
Share