วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
จอง แพคเกจ / โปร
Share