แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 6-15 ปี (Kid Checkup Program)

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 6-15 ปี (Kid Checkup Program)
จอง แพคเกจ / โปร
Share