ตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2224,2225

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน
จอง แพคเกจ / โปร
Share