โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2224,2225

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
จอง แพคเกจ / โปร
Share