ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Total Knee Replacement

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Total Knee Replacement
จอง แพคเกจ / โปร
Share