หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2242,2249

หัวใจเต้นผิดจังหวะ
จอง แพคเกจ / โปร
Share