Image

ขอขอบคุณ...บริษัท เอช แอล วิชั่น จำกัด ที่บริจาค สติ๊กเกอร์คัดกรอง จำนวน 70 แผ่น ให้กับโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่ส่งมอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...บริษัท HMC Polymers ที่ส่งมอบชุด PPE และ Face Shield

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม สู้ภัยCOVID-19

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...คุณอับดุล ชาอิดเรา สำหรับอินทผาลัมแสนอร่อย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ส่งมอบ Face shield

ให้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม สู้ภัยไวรัส COVID-19

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...คุณภิรมย์รัก นาสิงทอง จากธนาคารกรุงเทพจำกัด มหาชน สาขาพัฒนาการ ที่ส่งมอบ ขนม จำนวน 4 ลัง

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม