Image

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2563

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...คุณวิบูลย์ กิตติวรรธนกุล ครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ส่งมอบชุดหน้ากากช่วยหายใจ (PAPR) จำนวน 2 ชุด

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...บริษัท เอช แอล วิชั่น จำกัด ที่บริจาค สติ๊กเกอร์คัดกรอง จำนวน 70 แผ่น ให้กับโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่ส่งมอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...บริษัท HMC Polymers ที่ส่งมอบชุด PPE และ Face Shield

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม สู้ภัยCOVID-19

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...คุณอับดุล ชาอิดเรา สำหรับอินทผาลัมแสนอร่อย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม