Image

ประกาศจากโรงพยาบาลวิภาราม เรื่องการเข้ารับวัคซีนป้องการโควิด19

อ่านเพิ่มเติม
Image

"วิภารามรวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคโลหิต

อ่านเพิ่มเติม
Image

ประกาศ "เรื่องการหยุดให้บริการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค" หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบโดยทันที

อ่านเพิ่มเติม
Image

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2021 สำหรับผู้ประกันตน

ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล 0-2032-2550

อ่านเพิ่มเติม
Image

บริการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 "Drive in covid-19 test"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2032-2550 ARI Clinic อาคารจอดรถ ชั้น 4B ต่อ 2344,2345

อ่านเพิ่มเติม
Image

การตรวจคัดกรอง Covid-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2032-2550 ARI Clinic อาคารจอดรถ ชั้น 4B ต่อ 2344,2345

อ่านเพิ่มเติม