Image

ขอขอบคุณ...คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ส่งมอบ Face shield

ให้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม สู้ภัยไวรัส COVID-19

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...คุณภิรมย์รัก นาสิงทอง จากธนาคารกรุงเทพจำกัด มหาชน สาขาพัฒนาการ ที่ส่งมอบ ขนม จำนวน 4 ลัง

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...ห้างทองเยาวราชสินทวี ที่ส่งมอบ Face shield จำนวน 550 ชิ้น

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยCovid-19

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...คุณจุรีพร แซ่ตั้ง ที่ส่งมอบ

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...ร้านสหภัณท์ นมผงอ่อนนุช ที่ส่งมอบ Face sheild จำนวน 50 ชิ้น

ให้กับบุคลากรทางแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาราม สู้ภัยเชื้อไวรัส Covid-19

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอขอบคุณ...คุณซู จากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ที่ส่งมอบ

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลวิภาราม สู้ภัยCOVID-19

อ่านเพิ่มเติม