วิภารามปันใจ โลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2/2567