เครือ รพ.วิภารามได้เข้าอบรมอาชีวอนามัยนานาชาติกับทาง UOEH