โรงพยาบาลวิภารามได้รับรางวัล Best Hospital Service Award 2023 Top3

โรงพยาบาลวิภารามได้รับรางวัล Best Hospital Service Award 2023 Top3 จาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ในการจัดงาน “Allianz Ayudhya Hospital Service Award 2023” ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นำทีมโดย นายแพทย์ณัฐพล เหล่าพรรณนาราย กรรมการบริหารการแพทย์ ตัวแทนรับมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลจากการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Share