โรงพยาบาลวิภารามได้รับรางวัล COMMIT TO SUCCESS AWARD