แพ็กเกจ

Standard Post with Image

รายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอานามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100,3101

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โครงการคลอดแบบเหมาจ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 0-2032-2550,0-2722-2500 ต่อ 2419,2420

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

PACKAGE พัฒนาการเด็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกพัฒนาการเด็ก (ชั้น4) โทร. 0-2032-2550,0-2722-2500 ต่อ 2438,2439

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โครงการฝากครรภ์คุณภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 0-2032-2550,0-2722-2500 ต่อ 2419,2420

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

PACKAGE วัคซีนเด็ก 2-4 ขวบปี

สอบถาม้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเด็กดี โทร. 0-2032-2550,0-2722-2500 ต่อ 2415,2416

อ่านเพิ่มเติม