แพคเกจ

Standard Post with Image

Package Drive in Covid-19 test

บริการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยวิธี Real Time PCR (เฉพาะคนไทย)

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจคัดกรอง หาเชื้อไวรัส COVID-19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอานามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

Package วัคซีนเด็ก 1-2 ขวบปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลินิกเด็กดี โทร.0-2032-2550 ต่อ 2415,2416

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

Package วัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลินิกเด็กดี โทร.0-2032-2550 ต่อ 2415,2416

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

Alternative Hospital Quarantine Package

Tel.0-2032-2550 ext 3206,3209

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอานามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม