image
image
image
image
image
image
image
image

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาลต่อวัน

ประเภทห้อง ค่าห้องพัก/วัน ค่าบริการพยาบาล/วัน ราคารวม/วัน
ห้อง วี.ไอ.พี 3,500.- 1,440.- 4,940.-
ห้องเดี่ยว ชั้น16 3,000.- 1,440.- 4,440.-
ห้องเดี่ยว 2,200.- 1,440.- 3,640.-
ห้องคู่ 1,400.- 1,440.- 2,840.-

หมายเหตุ   :  ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Charge) 200 บาท/วัน และค่าอาหารสำหรับผู้ป่วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ในห้องพักผู้ป่วย

1. โทรศัพท์           

2. โทรทัศน์ และตู้เย็น 

3. เครื่องปรับอากาศ

4. ตู้เก็บของส่วนตัว 

5. ปุ่มกดเรียกพยาบาล               

6. ชุดรับแขก

7. เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า          

8. อภินันทนาการของใช้ประจำห้องน้ำ