รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัท  เอไอเอ จำกัด                                                                        
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด 
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท  นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                                         
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด 
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สไมล์ ทีพีเอ จำกัด
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท  อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)             ​                               
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกด (มหาชน)
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด
บริษัท เอฟพีจีประกันภัย จำกัด
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท Houghton Street Consulting Limited 
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด
บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท แปซิฟิคครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท  ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ​                               
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย  จำกัด (มหาชน)     
บริษัท เอเชียประกันภัย1950 จำกัด
บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นนซ์ จำกัด  
บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท  แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โดยอินเตอร์พาร์ทเนอร์)
บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด
บริษัท  ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท Allianz General Laos
บริษัท  แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  
บริษัท  เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ( Lawtonasia HBC) 
บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต
บริษัท มิตซุย ซูมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  
บริษัท TKI LIFE INSURANCE จำกัด  
บริษัท  Tokojaya Lao Assurance จำกัด  
บริษัท LY Hour Insurance จำกัด
บริษัท เอดับเบิลยูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท AVIVA Ltd./Lawtonasia Insurance Broker Ltd.