รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัท  เอไอเอ จำกัด                                                                        
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด 
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท  นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                                         
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด 
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สไมล์ ทีพีเอ จำกัด
บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท  อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)             ​                               
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด
บริษัท เอฟพีจีประกันภัย จำกัด
บริษัท Houghton Street Consulting Limited 
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด
บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท
เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
1) บริษัท แปซิฟิคครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
2)  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ​                               
3) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย  จำกัด (มหาชน)     
บริษัท 
เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด 
1) บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2) บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
3) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
5) บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท
อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด 
1) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โดยอินเตอร์พาร์ทเนอร์)  
2) บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
3) บริษัท รู้ใจเซอร์วิส จำกัด  
บริษัท 
เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด หรือ HBC
1) บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2) บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
4) บริษัท ไทยไพบูลย์  ประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
5) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6) บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต บัตร เฮลท์โพรเทค(HP))
8) บริษัท ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
9) บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
10) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11) บริษัท Allianz General Laos
12)  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ( Lawtonasia HBC) ​                               
13) บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
14) บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
15) บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
บริษัท
บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด หรือ TPA
1) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด  
2) บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
3) บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
5) บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
6) บริษัท ซมโปะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
8) บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
10) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
11) บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12) บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15) บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
16) บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
17) บริษัท มิตซุย ซูมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
18) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
19) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
20) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
21)  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
22) บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด
23) บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
24) บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
25) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
26) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
27) บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
28) บริษัท TKI LIFE INSURANCE จำกัด  
29) บริษัท LY Hour Insurance จำกัด  
30) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด  
31) บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด
32) บริษัท ซันเดย์ เทคโนโลยี จำกัด
33) บริษัท อีซูซุมอเตอร์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
34) บริษัท อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
35) บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
36) บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
37) บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
38)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA)

39)

แปซิฟิก ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน)

40)

SOKXAY INSURANCE (โชคชัย ประกันภัย จำกัด สปป.ลาว)

41)

ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย (มหาชน)

42) บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
43)

บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

44)

เอ็น เอ็กซ์ พี แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทยแลนด์)จำกัด

45)

สยามพิวรรณ์ จำกัด

46)

ซันเดย์ แคร์ จำกัด

47)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (กลุ่มบิดา มารดา) 

48)

คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จำกัด 

49)

 คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท
เอดับเบิลยูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AWP
 
1) บริษัท AVIVA Ltd./Lawtonasia Insurance Broker Ltd.  
2) เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน)  
3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิอล จำกัด (มหาชน)  
4) จีซี ไกลคอล จำกัด  
5)

โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 
6) พีทีที ฟีนอล จำกัด  
7) จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด  
8) เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์)  จำกัด  
9) โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด  
10) จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด  
11) จีซี ออกซีเรน จำกัด  
12) จีซี โพลีออลส์ จำกัด  
13) จีซี เอสเตท จำกัด  
14) เนเชอร์เวิร์ค เอเชีย แปซิฟิก จำกัด  
15) เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด  
16) รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด  
17) โรงเรียนกำเนิดวิทย์  
18) ไทย อีทอกซีเลท จำกัด  
19) ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด  
20) จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด  
21) จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด  
22) พีแอล โกลบอล ทรานสปอร์ต จำกัด  
23) จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด  
บริษัท
บริษัท เอช ซี เอ็ม เอส 2019 จำกัด (HCMS)
 
1) บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน)  
บริษัท
บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัด
1) นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
2) ลูม่าแคร์  
    (ข้อมูลอัพเดท 3/10/2565)