โปรโมชั่น

Image

มะเร็งปากมดลูก โรคร้ายป้องกันได้ด้วย วัคซีน HPV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คลินิกสูติ-นรีเวช โทร.0-2032-2550 ต่อ 2419, 2420

อ่านเพิ่มเติม
Image

Check ให้ Sure "หายป่วย จากโควิดแล้ว" สุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คลินิกนัดติดตามอาการหลังโควิด ชั้น 2 โทร.0-2032-2550 ต่อ 2224,2225

อ่านเพิ่มเติม
Image

ปอดอักเสบ ไม่ได้มีแค่ "โควิด-19"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง Stroke screening

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2213,2256

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรม กระตุ้นสมอง เส้นประสาท ด้วยคลื่นเม่เหล็กไฟฟ้า TMS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2213,2256

อ่านเพิ่มเติม
Image

Package ตรวจสุขภาพตา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกจักษุ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2508,2510

อ่านเพิ่มเติม