โปรโมชั่น

Image

เป็นหนุ่ม-สาว ก่อนวัย รู้ก่อน รักษาทัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเด็กดี โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2415,2416

อ่านเพิ่มเติม
Image

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตัดชิ้นเนื้อ (TRUS Biopsy)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันลูกน้อยจากเชื้อไวรัส EV 71

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกุมารเวช โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2415,2416

อ่านเพิ่มเติม
Image

นิ่วในไตรักษาด้วยการส่องกล้องคล้องนิ่วในไต (Laser)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

นิ่วในไตรักษาได้ ไม่ต้องผ่าตัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

New Born Photo Package

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2419,2420 แผนกเด็กดี ต่อ 2415,2416

อ่านเพิ่มเติม