โปรโมชั่น

Image

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง Stroke screening

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2213,2256

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรม กระตุ้นสมอง เส้นประสาท ด้วยคลื่นเม่เหล็กไฟฟ้า TMS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2213,2256

อ่านเพิ่มเติม
Image

Package ตรวจสุขภาพตา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกจักษุ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2508,2510

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คลินิกสูติ-นรีเวช โทร.0-2032-2550 ต่อ 2419, 2420

อ่านเพิ่มเติม
Image

package ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (cystoscope)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2419, 2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

package ผ่าตัดไส้ติ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2419, 2150

อ่านเพิ่มเติม