โปรโมชั่น

Image

Package ผ่าตัดไส้ติ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

Promotion ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบเปิดหน้าท้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรโมชั่นวัคซีน IPD ในเด็ก ป้องกันลูกน้อยจากเชื้อนิวโมคอคคัส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คลินิกเด็กดี โทร.0-2032-2550 ต่อ 2415,2416

อ่านเพิ่มเติม
Image

Package ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นไขว้หน้า (ACL reconstruction)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ศัลยกรรม โทร.0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

Package ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ศัลยกรรม โทร.0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

Package ผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ศัลยกรรม โทร.0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม