โปรโมชั่น

Image

"หายแล้ว...อย่าพึ่งวางใจ" LONG COVID

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2224,2225

อ่านเพิ่มเติม
Image

FIT - TO - FLY บินปลอดภัย...ห่างไกลโควิด -19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

พิเศษ สำหรับลูกน้อยที่ซื้อ Package วัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Nursery โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2616,2619

อ่านเพิ่มเติม
Image

Package ฝังยาคุมกำเนิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2419,2420

อ่านเพิ่มเติม
Image

Package ตรวจสุขภาพตา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจักษุ โทร.0-2032-2550 ต่อ 2508,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมฉีดวัคซีน IPD ในเด็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเด็กดี โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2415,2416

อ่านเพิ่มเติม