โปรโมชั่น

Image

Packageผ่าตัดริดสีดวงทวาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... ศูนย์ศัลยกรรม โทร.0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

Package ผ่าตัดไส้เลื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ศัลยกรรม โทร.0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

Packageผ่าตัดไส้ติ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ศัลยกรรม โทร.0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรโมชั่นส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (cystoscope)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..ศูนย์ศัลกรรม 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

โรงพยาบาลวิภารามร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนผู้ประกันตนวิภาราม อายุ 50 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ #โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม
Image

Promotion ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ศัลยกรรม โทร0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม