โปรโมชั่น

Image

การรักษาโรคทางตาด้วยเลเซอร์ ARGON

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกจักษุ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2508,2510

อ่านเพิ่มเติม
Image

การรักษาโรคทางตาด้วยเลเซอร์ YAG

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกจักษุ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2508,2510

อ่านเพิ่มเติม
Image

PACKAGE ส่องกล้องทางเดินอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โทร.0-2032-2550 ต่อ 2234 , 2235

อ่านเพิ่มเติม
Image

PACKAGE ผ่าตัดไส้ติ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2149, 2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

TRUS Biopsy ตัวช่วยเช็คมะเร็งต่อมลูกหมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2419, 2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

Package ผ่าตัดต่อมทอนซิล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกหู คอ จมูก โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2511, 2512

อ่านเพิ่มเติม