โปรโมชั่น

Image

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ ด้วยเทคโนโลยีส่องกล้อง "แผลเล็ก เจ็บน้อย"

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ศัลยกรรม โทร 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

Promotionความงาม สำหรับลูกค้าวิภาราม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โทร. 02-032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2506 , 2507

อ่านเพิ่มเติม
Image

ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยโปรแกรมวัคซีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกอายุรกรรม โทร. 0-2722-2500, 0-2032-2550 ต่อ 2224 ,2225

อ่านเพิ่มเติม
Image

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เคาน์เตอร์พยาบาลวิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม 0-2000-9773

อ่านเพิ่มเติม
Image

แพ็คเกจ คลอดบุตรแบบเหมาจ่าย วัคซีนเด็ก และค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์แม่และเด็ก โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2417-2418

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอมอบแพคเกจสุขภาพดี เป็นของขวัญสำหรับลูกค้าเก่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-20322550,0-2722-2500 ต่อ 3100,3101

อ่านเพิ่มเติม