โปรโมชั่น

Image

โปรโมชั่น มาร์กบำรุงผิวหน้าท้อง ก่อนผิวแตกลาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คลินิกผิวพรรณและเลเซอร์ โทร0-2032-2550 ต่อ 2506,2507

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : STROKE SCREENING

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย ต่อ 3100,3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

ฟื้นฟูสมองและระบบประสาทด้วยโปรแกรมกระตุ้นสมอง เส้นประสาท กล้ามเนื้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 0-2032-2550 ต่อ 2213,2256

อ่านเพิ่มเติม
Image

Packageผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ศัลยกรรม โทร0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่...ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย ต่อ 3100,3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยโปรแกรมวัคซีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกอายุรกรรม โทร. 0-2722-2500, 0-2032-2550 ต่อ 2224 ,2225

อ่านเพิ่มเติม