การรักษาโรคทางตาโดยใช้เลเซอร์ ARGON LASER

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ตรวจรักษาและค่าแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการต่างๆ และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการขยายม่านตา ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และยาที่ใช้ในการผ่าตัด
  • ราคาดังกล่าวรวมค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจักษุ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2508,2510

การรักษาโรคทางตาโดยใช้เลเซอร์ ARGON LASER
จอง แพคเกจ / โปร
Share
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์