ตรวจคัดกรองโรคไต

  • ราคาดังกล่าวรวม ค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจหรือรักษาเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101

ตรวจคัดกรองโรคไต
จอง แพคเกจ / โปร
Share
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์