สลายนิ่วในท่อไตด้วยการส่องกล้องโดยการ LASER

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

สลายนิ่วในท่อไตด้วยการส่องกล้องโดยการ LASER
จอง แพคเกจ / โปร
Share