มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาล

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามขัอมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101

มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
จอง แพคเกจ / โปร
Share